Agus Samino

085101418222
jl. Janti ruko blok O No. 5
2015 - YAMAHA JUPITER MX 150
Rp 13,700,000
2018 - YAMAHA LEXAM
Rp 0
2015 - HONDA SONIC 150 R
Rp 14,900,000
2016 - KAWASAKI NINJA 250 ABS FI
Rp 48,900,000
2017 - HONDA VARIO110 CBS ISS
Rp 14,800,000
2016 - HONDA BEAT FI CBS ISS
Rp 13,000,000
2018 - HONDA BEAT FI CBS ISS
Rp 14,500,000
2018 - HONDA BEAT FI CW ESP PLUS
Rp 14,500,000
2017 - HONDA BEAT FI CBS ESP PLUS
Rp 14,000,000
2017 - YAMAHA MIO S
Rp 11,600,000
2017 - HONDA BEAT FI CBS ISS
Rp 15,200,000
2017 - YAMAHA MIO S
Rp 11,400,000